Spoločnosť GASKO-KOZMA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Predizolované potrubia (teplovod, horúcovod)

Realizácia teplovodných alebo horúcovodných rozvodov z predizolovaného potrubia patrí dnes k moderným a osvedčeným technológiám v systémoch diaľkového vykurovania. Slúži na dopravu tepla využívaného na vykurovanie obytných a verejných budov alebo celých miest. Teplo je vedené v potrubí, ktoré je opatrené prefabrikovanou izolačnou vrstvou, vďaka ktorej nedochádza k jeho úniku. Ako teplonosné médium sa obvykle používa teplá voda (podľa teploty cirkulovanej vody sa delí na teplovod alebo horúcovod) alebo horúca vodná para, no v takom prípade už hovoríme o parovode.

                                      Rozvodné systémy z predizolovaných potrubí prinášajú zreteľné ekonomické úspory, prameniace z nízkych strát, dlhej životnosti a jednoduchšej inštalácie rozvodov. Pre predizolované potrubia je charakteristické, že teplonosná rúra, izolácia a ochranná plášťová rúra tvoria jednotný celok. Vonkajší povrch teplonosnej rúry a vnútorný povrch plášťa je upravený tak, že izolačná PUR pena ich spojí a prenáša na ne sily. Potrubie môže byť vedené podzemne bezkanálovo v HDPE plášti, alebo nad zemou v plášti SPIRO. Združené potrubie sa pohybuje ako jednotlivý celok, ktorý je obmedzovaný trením v zemi. Dilatovanie potrubia je zabezpečené kompenzátormi alebo oblúkmi.

Teplonosná rúra predizolovaného potrubia sa dodáva v oceľovom prevedení, v prevedení z plastového potrubia alebo aj z potrubia z nereze. Dodávatelia potrubí vyrábajú predizolované systémy v jednorúrkovom a dvojrúrkovom prevedení.

                                                      Spolu s tepelne predizolovanými priamymi rúrami sa v závislosti od zložitosti trasy vyskytujú v dodávke aj ďalšie tepelne predizolované komponenty, ktoré zabezpečujú zmeny smeru trasy, odbočenie vetiev potrubia, vybavenie armatúrami, rozdelenie a kompenzáciu tepelných dilatácií. Každý z týchto komponentov je dodávaný v štandardných rozmeroch, alebo v špeciálnom vyhotovení upresnenom po dohode dodávateľa a odberateľa (napr. vybavenie šácht armatúrami, odbočkami a redukciami, prechody z nadzemného uloženia na podzemné, prechod cez budovu alebo cez chráničku a podobne).


Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto
Technické potrubné rozvody / Predizolované potrubia - foto