Spoločnosť GASKO-KOZMA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Rozvod pary

Para ako teplonosné médium je využívaná vo veľkom rozsahu v energetike, ale aj v priemyselných podnikoch. Využíva sa na sterilizáciu zariadení a predmetov. Para je v súčasnosti nenahraditeľná, pretože má jedinečné vlastnosti, pomocou ktorých je možné dosiahnuť lepšiu produktivitu zariadenia a kvalitu výrobku.

Za predpokladu, že bola vyrobená kvalitná para so správnymi parametrami (tlak a teplota), je druhou podmienkou správnej prevádzky správny návrh systému rozvodu pary. Práve parné siete predstavujú veľmi často príčinu mnohých nedostatkov. Je to dané tým, že rozvodom pary nie je venovaná potrebná starostlivosť. Len málo projektantov, realizátorov a prevádzkovateľov si dostatočne uvedomuje špecifické podmienky prevádzky parných sietí ako aj špecifické požiadavky na ich návrh a montáž

         Pri návrhu rozvodov potrubia je dôležité aby projektant správne navrhol celý systém a všetky jeho prvky tak, aby bolo možné zariadenie bez ťažkostí prevádzkovať. Pri následnej realizácii sa musia dodržať všetky zásady správnej montáže zariadení a potrubných rozvodov a po odovzdaní diela musí budúci prevádzkovateľ systému dokonale rozumieť systému, musí vedieť rozoznať poruchy, nájsť ich príčiny a navrhnúť vhodný spôsob odstránenia.

Dobre navrhnutý systém rozvodu pary súvisí s funkčnosťou jednotlivých armatúr, so správnym pripojením odbočiek a celkovým trasovaním, spomalým nábehom parných rozvodov a v neposlednom rade aj s dokonalým odvedením konzdenzátu zo systému.

Armatúry používané pre parné systémy musia vyhovovať náročným prevádzkovým podmienkam. Okrem vlastného tlaku a teploty pôsobia na armatúry aj časté zmeny týchto veličín, ktoré nemajú obdobu v žiadnych iných systémoch. Pri používaní armatúr pre parné systémy treba mať istotu, že výrobca s takýmto použitím svojich výrobkov uvažoval pri ich návrhu. Použitie nevhodných armatúr vedie k častým poruchám. A aj hospodárenie s prebytočným kondenzátom býva často slabým článkom celého systému. Odvod kondenzu síce výrazne neovplyvňuje výkon zariadenia ani spotrebu pary, ale napriek tomu, je treba venovať kondenzátnemu hospodárstvu patričnú pozornosť. Využitie zbytkového tepla kondenzátu a opakované použitie kondenzátu na výrobu pary môže výraznou mierou ovplyvniť hospodárnosť prevádzky celého parného systému.


Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto
Technické potrubné rozvody / Bytové domy - foto